روتر های سیسکو
Untitled Document

سيسکو يکی از معتبرترين توليد کنندگان روتر در سطح جهان است که از محصولات آن در مراکز شبکه ای متعددی استفاده می گردد . اين شرکت تاکنون مدل های متعددی از روترها را با قابليت های مختلفی توليد نموده است . شکل زير برخی از نمونه های موجود را نشان می دهد