سوئیچ های سیسکو
Untitled Document

سیسکو یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سوئیچ های شبکه در جهان است که از آن در مراکز متعددی ازجمله مرکز داده ها،واحدهای تجاری بزرگ و کوچک استفاده می شود.سیسکو سوئیچ های متنوعی را با توجه به مدل شبکه،نوع ارتباطات و سرویس های مورد نظر ارائه می کند که از مهمترین آنها می توان به سری 2960،3560،3750 اشاره کرد.