Advantech vide wall


یک مانیتور مخصوص با سایز بزرگ و یا آرایه ای N X M از مانیتورهاست که توسط یک کنترلر (video wall controller) که شامل بردهای مخصوص  matrix با تعداد ورودی و خروجی های مختلف است ، می توان محتوای نمایش این مانیتور ها را مدیریت کرد.


کنترلرها 2 نوع می باشند


1-   کنترلر با ورودی و خروجی

در این حالت تصویر ضبط شده و بر روی ویدیو وال نمایش داده می شود مثل اطاق کنترل


2-   کنترلر فقط با خروجی

در این حالت تنها محتوای داده شده به نمایش در می آید مثل اطلاع رسانی دیجیتال