مدیریت فاضلاب صنعتی

یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا فاضلاب های صنعتی است که وارد رودخانه ها و دریاچه ها شده و اثرات مخربی بر اکوسیستم و زندگی انسان ها خواهد داشت.

دیاگرام فوق مربوط به یکی از بزرگ ترین کارخانه های چین است که تصمیم گرفت به کمک راه حل های کمپانی Advantech  سیستم خود را به سیستمی با مانیتورینگ آنلاین جهت کنترل فاضلاب ، ارتقا دهد . به منظور این مانیتورینگ از DAQ ماژول ها و embedded computer و به منظور کنترل از راه دور از نرم افزار قدرتمند SCADA  استفاده شده است.


Project Implementation:

ADAM-4017

8-ch Analog Input Module

UNO

Embedded Automation Computer

ADVANTECH Web Access

HMI/SCADA software with remote control and management