طراحی شبکه
Untitled Document

طراحی شبکه:


solution

چنانچه بخواهید یک شبکه را از پایه بنا کنید و یا مایل به توسعه شبکه موجود باشید شرکت ما با استفاده از متخصصین کار آزموده، شبکه شمارا با حداکثر امنیت، مستند سازی،کارایی بهینه و انعطاف پذیری جهت آینده ، طراحی و پیاده سازی می کند.
شاید سخنی به گزاف نباشد که" مهمترین گام برای ایجاد شبکه کامپیوتری در هر سازمان انتخاب یک مشاور مطمئن است" ، به طوریکه با قرار گرفتن شرکت مشاور در کنار مشتری و با ارائه رایزنی متکی به تکنولوژی های روز، کارفرما قادر به دریافت اطلاعات لازم به منظور انتخابی بهینه و مقرون به صرفه خواهد بود.
شرکت پارس آرتین تراشه با استفاده از متخصصین مدیریت پروژه و متخصصین فنی مجرب می تواند به پیکر بندی ترکیبی از شبکه های گوناگون محلی، شهری و جهانی با یک زمانبندی دقیق و هزینه قابل قبول بپردازد، به علاوه برنامه های مالی ابتکاری و قابل انعطاف ما شما را قادر می سازد تصمیم گیریهای استراتژیک شبکه ای و خواسته های تجاری خود را نه بر اساس بودجه های تحمیل شده بلکه بر اساس تقاضای حرفه ای به انجام رسانید.همگام با پیشرفت و تغییرات روزمره در فن آوری های صنعت انفورماتیک و لزوم روز افزون دسترسی به جدیدترین اطلاعات، نیاز به مشاورین مطلع و متخصص نیز بیشتر احساس می شود. در این زمینه پارس آرتین تراشه رایزنی آگاه و یاوری همراه در جهت ارائه اطلاعات لازم بمنظور انتخابی بهینه و مقرون به صرفه می باشد.