دیتا سنتر
Untitled Document

دیتا سنتر: 


ایجاد یک Data center ایمن در برابر انواع حملات داخلی و خارجی وبر اساس استانداردهای بین المللی جهت در برگرفتن تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش و تحت یک مدیریت واحد ضروری می باشد. درسازمانهای گسترده، بانکها و شرکتهای بزرگ جهت تحکیم و تثبیت منابع و سیستمهای اطلاعاتی بسیار مهم، سیستم های جامع طراحی شده اند.آنها تحکیم و تثبیت منابع محاسباتی بسیار مهم را در محیط های کنترلی، تحت مدیریت یکپارچه فراهم می سازند و باعث می شوندکه تشکیلات اقتصادی و سازمان های مختلف مطابق با نیازهای تجاری و بر طبق زمان بندی های دقیق خود عمل کنند.
DataCenterها اجزای بسیار ضروری زیر ساختی هستندکه کار پشتیبانی از اینترنت و تجارت دیجیتالی و بخشهای ارتباطات الکترونیکی را به عهده دارند و در نتیجه تمامی سرویس های ارائه شده در آنها باید دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند. به طور کلی DataCenterها به عنوان مکانی جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می شوند:
• ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات Digital
• فراهم آوردن سرویس های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش های اطلاعاتی مختلف
مانندInternet،WebHosting ، Intranet، مخابرات و فناوری اطلاعات که در این اجزا مفاهیمی مانند سطح دسترسی بالا، سطح امنیت بالا، سطح گسترش بالا، توانایی ارائه سرویس درست و قابل اطمینان و قابل مدیریت بودن سیستم مطرح می شود. برخی از سرویسهایی که در یک Data Centerاستفاده می شوند عبارتند از:
سرویس های لایه 1-2-3 و بالاتر
سرویس های هوشمند شبکه ای
سرویس های Server Farm
سرویس های مدیریتی
سرویس های امنیتی Firewallها و IDCها و دیگر تجهیزات امنیت