امنیت
Untitled Document

امنیت:


solution

عناوبن تجارت الکترونیکی، ارتباطات تلفنی، آموزش از راه دور، بانکداری اینترنتی و دیگر فعالیتهای شبکه ای، موضوع امنیت شبکه را به دیدگاهی نوین رهنمون میسازد . امنیت شبکه تنها معطوف به محافظت از اطلاعات در برابر دسترسی دیگران نمی شود، بلکه توسعه راهکارهایی برای جلوگیری از حملات (دزدی اطلاعات) و تغییرات ناخواسته را نیز در بر میگیرد. امروزه در ایران از پیشرفته ترین ابزار آلات و تکنولوژیهای ارائه شده توسط شرکتهای پیشرو استفاده میشود .
اینگونه سرویس ها به کاربر کمک میکند تا قبل از بروز مشکلات ،تهدیدات بالقوه را شناسایی وخنثی کند. مهندسین مجرب با طراحی بدیع، امنیت اطلاعات سازمانها را تضمین میکنند. خدمات حفاظتی به کاربران کمک میکند که از دسترسی های غیر معتبر، افشا و دزدی اطلاعات و حملات از پیش تعیین شده به سیستمها جلوگیری به عمل آورند.پس از پیاده سازی طرحهای امنیتی با استفاده از سخت افزارهایی مانندIDS، IDP،Firewallها و همچنین راه اندازی شبکه های اختصاصی(VPN)و (MPLS-VPN)، سیستمهای اطلاعاتی و به طور کلی شبکه سازمان مربوطه در برابر حملات با ضریب مناسبی ایمن خواهند شد.
شرکت با توجه به درک اهمیت بیش از پیش حفظ امنیت اطلاعات در یک سازمان گسترده با بهره گیری از نیروهای حرفه ای اقدام به ارائه مشاوره، طراحی و پیاده سازی راهکارهای امنیتی بر پایه شبکه های کامپیوتری نموده است.
برخی از سرویس های امنیت شبکه عبارتند از :
• مدیریت دسترسی به شبکه Access Control Management
• مانیتورینگ فعالیتهای شبکه Active Content Monitoring
• مدیریت امنیت سازمان Enterprise Security Administration
• فایروالهای شناسایی حملات Intrusion Detection Firewalls
• نگهداری شبکه امنیتی Network Security Maintenance
• توسعه راه کارهای امنیتی Security Policy Development
• شبکه های اختصاصی مجازی Virtual Private Networks
• ارزیابی آسیب پذیری شبکه Vulnerability Assessments and Scanners